Se ditt lokala utbud

Kopiera länk

Projekt Triple Zero

I Bålsta, ca 50 km väster om Stockholm, uppför just nu Logicenters sin första lagerbyggnad i trä. Projektet består av ca 20.000 m2 lager- och kontorsytor och ska stå klart under våren 2024.

Projektet syftar till att utforska olika sätt för att sänka den byggda miljöns koldioxidavtryck både sett till inbyggt material och under drifttiden. Bland annat byggs stommen i korslaminerat trä och limträ i stället för stål och vi installerar bergvärmepumpar med koldioxid (CO2) som köldmedium, vilket blir 100% miljövänligt då det tillhandahålls som en biprodukt vid biogasframställning.

Fakta om projektet

image004.jpg image005.jpg