Se ditt lokala utbud

Kopiera länk

Projekt åt Konstnärliga Fakulteten

På uppdrag av Skanska och Akademiska hus genomför Högbergs Rör ett stort om- och nybyggnadsarbete för Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet.

De nybyggda delarna omfattar en kubformad huskropp i hörnet mot Götaplatsen och en avlång huskropp längs med Johannebergsgatan. I hörnet Johannebergsgatan/Olof Wijksgatan integreras en uppgång från Västlänkens station Korsvägen i huset. De nya huskropparna får en yta på 35 000 kvardratmeter.

Samtidigt byggs det befintliga huset Artisten, från 1990-talet, om för att möta framtidens behov. Ombyggnationen omfattar cirka 11 000 kvadratmeter.

Byggprojektet har som mål att föra samman all konstutbildning på Göteborgs universitet och är en del av den större utvecklingen av Campus Näckrosen där det skapas ett starkt kluster för konst och humaniora. Den nya byggnaden kommer rymma studenter, forskare och lärare inom alla konstnärliga ämnen, från design och fri konst till musik, scenkonst och lärarutbildningar i estetiska ämnen.

Fakta om projektet

image2222