Kopiera länk

Privat

Ventilation

Vi utför alla typer av entreprenader inom luftbehandling samt ventilationsservice.

Vi erbjuder ventilationslösningar som är behovsanpassade genom eget tekniskt kunnande samt ett nära samarbete med väletablerade konsultföretag inom VVS-branschen med stor kapacitet och kompetens.

Ditt serviceavtal kan exempelvis omfatta filterbyten, aggregatkontroll, aggregatrengöring och kanalrensning. Utifrån ditt behov kan du som kund själv beställa serviceuppdrag löpande eller så upprättar vi en serviceplan där vi ansvarar för planering och utförande, allt enligt överenskommelse där du som kund beslutar alternativt får hjälp att tillgodose din anläggnings behov oavsett om det handlar om kontor, skolor, industrier eller bostäder.

Vår strävan är att nå kostnadseffektiva, miljöanpassade lösningar med god funktion och tillsammans med dig som beställare skapa en bra inomhusmiljö.