Kopiera länk

Referenser

Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg

Vesterhavsporten

  • Projektnummer: 1292768
  • Beställare: Peterson & Hansson Byggnads AB
  • Projektet avser nybyggnad av 130 lägenheter i ett 16-våningshus som är sammanlänkad med en U-formad byggnad i fyra våningar med garage och förråd i källarplan. Hela första våningsplanet i både höghuset och och fyra våningshuset blir en friskvårdsanläggning med gym, pool, rehab mm.
  • Ventilationsentreprenad och VS-entreprenad.

Läs mer om projektet här