Kopiera länk

Referenser

Nybyggnad av bostäder Kattegatt Center i Falkenberg etapp 1

Brf Bacchus 1

  • Projektnummer: 844284
  • Beställare: Peterson & Hansson Byggnads AB
  • Nybyggnad av 35 st. Ventilationsentreprenad