Se ditt lokala utbud

Kopiera länk

Prislista privatpersoner

Startavgift inklusive 2 timmar + bil             2 250: -

Timpris                                                           750: -

Bil per arbete                                                 625: -

Gasanmälan administrationsavgift                 425: -

Rotavdrag administrationsavgift                     425: -

Rensmaskin                                                    625: -

Frysmaskin                                                     625: -

Bilmaskin                                                        625: -

...................................................................................

- UE-kostnader debiteras med 18% påslag

- Hyrt material debiteras med 18% påslag

- Inköp av material debiteras enligt Dahls katalog