Kopiera länk

Om oss

Dinami Värme & Vatten AB grundades i januari 2009 i syfte att utmana VVS-branschen. Dinami vill utvecklas och växa genom att locka till oss rätt kompetens och jobba för långsiktiga relationer med professionella kunder.

Idag är vi 10 anställda där merparten är våra kunniga montörer. Vi är sedan 2018 medlemmar i Comfort-kedjan och omsätter ca 20 milj.

Dinami AB ägs av Andersson & Ljungström Invest AB och i koncernen ingår även Constrera Projektpartner AB.

Fastighetsservice

Dinami har utvecklat ett eget professionellt sätt att arbeta med fastighetsservice. Vi riktar oss till dig som söker en servicepartner som utvecklar fastigheten mot optimerad driftsäkerhet och ekonomisk värdeförbättring. Kontakta oss så berättar vi mer om vårt erbjudande.

För mer information, kontakta Patrik Jönsson

Entreprenad

Dinami jobbar med entreprenad inom värme och vatten. Naturligtvis åter vi oss både total- och utförandeentreprenader.

Under Referenser i huvudmenyn hittar du några av de projekt vi genomfört under de senaste åren.

För mer information, kontakta Patrik Jönsson

Kvalitet och miljö

Framtidens leveranser kommer att handla om hur vi agerar i planeringen och i efterarbetet.

Vår produkt måste genomsyras av ”från ax till limpa”-tänk. Då är det absolut nödvändigt för dig att ha leverantörer som är uppdaterade inom sitt område. Det kommer vi att vara, annars finns vi inte. Grattis till dig. Vi finns redan.