Kopiera länk

Referenser

Rörinfodring i flerbostadshus i Bollnäs

Kransgatan m.fl.. Projektnummer: 1310971

Beställare: Bollnäs Bostäder

Stamrenovering av samtliga avloppsledningar med infodring. Totalt 150 lgh

bad o energicenter kransgatan bad o energicenter - kransgatan 2