Kopiera länk

Värmepumpar

Intresserad av en ny värmepump? Eller behöver du reparera din befintliga? Vi hjälper dig med allt från rådgivning till installation. Hos oss är du i trygga händer, med professionell rådgivning, kvalitativa produkter och certifierade montörer.

Konsultation, installation och service - vi är din kompletta värmepumpsleverantör 

Sedan 1939 har vi haft våra kunder i fokus. Vi hittar den bästa lösningen vare sig det gäller villan, hyreshuset eller industrifastigheten. Med gedigen erfarenhet, välutbildad personal och trygga leverantörer bygger vi långsiktiga samabeten.

Att välja rätt värmepump är avgörande för att optimera din fastighets uppvärmning och minska dina kostnader. Vi går med dig hela vägen, från rådgivning till installation, för att säkerställa att du får en värmepump som är perfekt anpassad för din fastighet. Genom att utvinna värme från naturen hjälper vi dig att sänka dina uppvärmningskostnader betydligt mer än du kanske tror. Dessutom är värmepumpar kända för sin imponerande livslängd, vilket gör dem till en lönsam investering för framtiden. Det finns flera olika typer av värmepumpar, och vi har expertisen för att hjälpa dig att välja den som bäst passar dina behov. Oavsett om du är intresserad av luft-vatten, bergvärme eller någon annan typ av värmepump, är vi här för att anpassa en lösning som är skräddarsydd för din fastighet och som möter dina förväntningar.

Förläng värmepumpens effektivitet och livslängd

Din värmepump är byggd för att hålla i flera decennier, men precis som all avancerad teknik behöver den underhållas. Med återkommande tillsyn ger du din värmepump de bästa tänkbara förutsättningar att jobba effektivt dag efter dag, år efter år.

Service utförs alltid av utbildade servicemontörer med korrekta verktyg och Thermias originaldelar. Vid en service kontrolleras och mäts värmepumpens komponenter, varefter du som kund får ett protokoll på att din installation fungerar optimalt.

Olika typer av värmepump

Bergvärme

En bergvärmepump hämtar sin energi från berggrunden (via en vätskeslang som ligger nedsänkt i ett borrhål). Berggrunden fungerar som ett enormt batteri för solens energi. För att vi ska kunna ta tillvara på denna bergvärme behöver vi borra ett hål ner i berggrunden, normalt 100–250 meter djupt. I hålet sänks ett rör med cirkulerande vätska ned. Vätskan värms upp av den lagrade solvärmen i berggrunden och resultatet blir att bergvärme hämtas upp från borrhålet. Med hjälp av energisnål kompressorteknik utvinns värmen med maximal effektivitet av en bergvärmepump, som sedan distribuerar ut värmen i husets värme- och varmvattensystem.

 • Det behövs ingen stor tomt
 • Jämn temperatur hela året
 • Liten inverkan på tomten

514830_medium_img_bargvarme.png Luftvärme

Med luft-vatten värmepump behöver du varken borra eller gräva. I stället tar du upp energi direkt från omgivningsluften med hjälp av en luftmodul. För att få ett komplett system som täcker hela värmebehovet, och även ger varmvatten, krävs att luftvärmepumpen är en så kallad luft/vatten-värmepump. En luft/luftvärmepump däremot kan endast ses som ett komplement till annan uppvärmning och kan ej producera varmvatten.En luftvärmepump ger inte lika hög verkningsgrad när det är ordentligt kallt utomhus.

Fördelar med luftvärmepump

 • Ett bra alternativ för dig som inte vill eller får borra.
 • Lägre investeringskostnad.
 • Ingen påverkan på tomten.
 • Normalt ingen anmälningsplikt till kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd.

514831_medium_img_luftvarme.png

Sjövärme

Med en sjövärmepump hämtar du solenergi som lagrats i sjövattnet, genom en slang som läggs på sjöns eller vattendragets botten, där den hålls på plats med hjälp av tyngder. Hur lång slinga som krävs beror på husets förutsättningar och värmepumpens storlek. Principen är i övrigt densamma som för berg- och markvärme.

Fördelar med sjövärmepump

 • Ingen borrning krävs.
 • Liten påverkan på tomten.
 • Slingan i sjön har en jämn temperatur hela året

514832_medium_img_sjovarme.png

Jordvärme

Jordvärmen innebär att värmepumpen tar tillvara på den solenergi som finns lagrad i markytan, via en slang som grävs ner på tomten. Om berggrunden ligger djupt, eller om du av andra skäl inte vill eller kan borra på din tomt, kan du välja en jordvärmelösning. Slangen grävs ner på cirka en meters djup och läggs i slingor på tomten. Energin hämtas upp ur marken på liknande sätt som med bergvärmen. Hur lång slinga som krävs beror på husets förutsättningar, värmepumpens storlek och tomtens markförhållanden.

Fördelar med markvärmepump

 • Ingen borrning behövs.
 • Lägre installationskostnad än för bergvärme.
 • Markslingan har en jämn temperatur hela året.

514829_medium_img_jordvarme.png

Kontakta oss

Om du behöver hjälp med konsultation, installation eller service, tveka inte att kontakta oss. Våra montörer är certifierade enligt branschens regelverk, och vi har lång erfarenhet på området. Så hos oss kan du känna dig trygg med att arbetet blir utfört på ett korrekt sätt, med fokus på dina önskemål. Du kontaktar oss nedan: