Kopiera länk

Skene Kyrka

Elinstallationer i Skene Kyrka

Kyrkan byggdes för knappt 100 år sedan, på 1960-talet renoverades bland annat elen. 60 år senare var det dags för M-Elinstallation att uppdatera all elinstallation till KNX styrning. Det är väldigt speciellt att arbeta i en kyrka, det är målningar och inrede som ska vårdas genom hela projektet.

Vi fungerade som en totalentreprenad och uppdraget kom inte utan utmaningar. Eftersom byggnaden i detta fall var en kyrka var arbetet väldigt speciellt. Miljön var hög, trång och byggnaden kräver stor respekt. Historia, seder, och bruk sitter ända in i grunden. Dessutom var kyrkan i drift under hela projekttiden vilket innebar att vi var tvungna att se till att klockan och belysningen fungerade under hela tiden.

Vi är väldigt stolta över arbetet våra elektriker och montörer har genomfört och kunden är mer än nöjd över resultatet. Dessutom har det visat ett stort intresse, engagemang och respekt genom hela arbetet. 

 

BESTÄLLARE: ÖRBY-SKENE FÖRSAMLING

BYGGHERRE: M-ELINSTALLATION

ENTREPRENADFORM: TOTALENTREPRENAD

BYGGSTART: 2020

FÄRDIGT: 2020

TYP: EL, BRANDLARM OCH INBROTTSLARM

kyrka.jpg