Kopiera länk

Ångerrätt Distanshandel

Nedan avser lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokalen Aderbys Rör.

Vid överenskomna köp av tjänster och produkter utanför våran affärslokal gäller lagen om distansavtal:

  • Du som konsument har rätt att frånträda avtalet utan att ange något skäl.
  • Ångerfristen löper ut 14 dagar efter att avtalet ingicks. (För att du ska utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut)
  • Om en vara är levererad skall denna återlämnas / återsändas innan återbetalning sker. Du som kund står själv för den verkliga fraktkostnaden till våra affärslokaler.
  • Varor som är levererade av Aderbys Rör till din bostad kommer vi ut och hämtar utan kostnad.
  • Som kund är du ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varans art, egenskaper och funktion.
  • Varor specialbeställda enligt kundens önskemål omfattas inte av distanslagen.
  • Om du som kund vill ha en vara eller tjänst utförd innan ångerfristen löpt ut behöver vi som företag ett skriftligt godkännande av dig. Blankett för detta förser vi dig med vid behov. Eller genom godkännande via e-postkonversation.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder ditt avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat.

Hämta blanketten  HÄR

Företag/Affärslokal:

Aderbys Rör AB Teknikgatan 4 434 37 Kungsbacka