Kopiera länk

Referenser

Rivning och nybyggnad av skola i Göteborg

Skogomeskolan. Projektnummer: 1441501

Beställare: AB CD Bygg

Uppdrag: Partnering