Kopiera länk

Referenser

Nybyggnad av bostäder i Göteborg

Siriusgatan, Gärdsås, Bergsjön område 1, 2, 4, 5, 6 och 7. Projektnummer: 1536894

Beställare: Jålab

Uppdrag: Nybyggnad bostäder ca 300 lägenheter