Kopiera länk

Referenser

Nybyggnad av flerbostadshus på Askim, Göteborg

Norr om Askimsviken. Projektnummer: 943167

Beställare: Majvik Bygg

Uppdrag: Nybyggnation 92 st lägenheter