Kopiera länk

Referenser

Om- och tillbyggnad av skola i Mölndal

Lackarebäcksskolan. Projektnummer: 1533998

Beställare: RA Bygg

Uppdrag: Tillbyggnad F6-skola, 600 elever