Kopiera länk

Referenser

Ombyggnad av affärshus i Kungsbacka

Kungsmässan bio. Projektnummer: 1566497

Beställare: Flodén

Uppdrag: Nybyggnad biograf