Kopiera länk

Referenser

Nybyggnad av skola och idrottshall i Göteborg

Grevegårdsskolan. Projektnummer: 570487

Beställare: Tuve Bygg

Uppdrag: Nybyggnad F9-skola