Se ditt lokala utbud

Kopiera länk

Referenser

Rivning och nybyggnad av skola i Göteborg, etapp 1

Gärdsåsskolan Hus D och G. Projektnummer: 1348792

Beställare: Tuve Bygg

Uppdrag: Ny- och ombyggnad skola åk 4-9