Kopiera länk

Referenser

Ombyggnad av kök och ventilation vid äldreboende, Mölndal

Brattåsgårdens äldreboende, Hus A. Projektnummer: 1488877

Beställare: Torbeskär Byggnads AB

Uppdrag: Ombyggnad storkök, äldreboende