Kopiera länk

FöretagLokaler & Fastigheter

VS-installation bland medeltida dokument

COMFORT OPPUNDA VVS – RIKSARKIVET. När Comfort-medlemmen Oppunda VVS installerade värme, ventilation, avlopp och kyla på Riksarkivet i Stockholm gällde det att ta hänsyn till den känsliga miljön, både till innehåll och utseende.

Vid Västerbron på Kungsholmssidan i Stockholm har Riksarkivet sina lokaler. Det grundades redan 1618 och är därmed vår äldsta myndighet. Hos Riksarkivet kan allmänheten söka dokument från medeltiden och framåt från myndigheter, organisationer och individer. Fastigheten är kulturminnesmärkt vilket ställde extra höga krav på Oppunda VVS när de under 2015-16 hade ansvaret för installation av ny värme, ventilation, avlopp och kyla.

– Men det var inte bara K-märkningen som innebar en utmaning. Med så mycket ömtåliga papper som finns i Riksarkivets lokaler är det självklart att miljön är vattenkänslig. Det gällde att vara försiktig med vad man gjorde och hur, säger Stefan Glimring som är VD på Oppunda VVS.

I uppdraget, som var en totalentreprenad, ingick bland annat att kyla kontorsrum och dataundercentral. För ventilationen användes frikyla från 21 borrhål på 250 meter, medan kylbafflar kylde ner dataundercentralen och samtliga kontorsrum. Två stora bergvärmepumpar med fjärrvärme som spets tog hand om uppvärmningen.

– Ser man byggnaden utifrån ser man att den är fyra våningar hög. Det man inte ser är att det är sex våningar under jord. Det är med andra ord rätt så stora utrymmen som har ett rejält kylbehov.

1800 certifierade montörer – det här är Comfortkedjan