Kopiera länk

FöretagLokaler & Fastigheter

Täta möten undviker kollisioner i Falköping

COMFORT FRIGGERÅKERS RÖR – VINDÄNGENS SKOLA. Vindängens skola i Falköping byggs ut för att rymma elever upp till sjätte klass plus kommunens särskola. Falköpings kommun är beställare, Skanska bygger och Comfort-medlemmen Friggeråkers Rör installerar all VS. Partnering och täta möten med de inblandade ser till att arbetet fortgår effektivt och enligt tidtabell.

En omfattande utbyggnad av Vindängens skola i Falköping är just nu i full gång. När skolan står färdig till vårterminen 2021 ska den rymma elever från F-klass upp till sjätte klass. Dessutom ska kommunens särskola flytta in. En ny idrottshall och slöjdhall gör att eleverna kan stanna kvar på skolan istället för att, som tidigare, åka iväg för att genomföra slöjd- och gymnastiklektionerna.

-          Vi jobbar i en partnering med Skanska och en del av de andra entreprenörerna; ventilation, el och markjobb. Med en skola är det så installationsintensivt så att täta möten och nära samarbete är nästan en förutsättning för att projektet ska fortskrida smidigt och effektivt, och undvika att de olika installationerna kolliderar med varandra, berättar Thore Larsson som äger Friggeråkers Rör och arbetar som projektledare.

Den nya tillbyggnaden är på två plan och drygt 3 000 kvm stor. Bygget framskrider som planerat. Fasader, tak och fönster är på plats. Innerväggar sätts dit för att göra klart rumsbildningarna.

-          Vi har dragit rör, avlopp och vatten i väggar och undertak och ska installera golvvärme. Det är mest traditionella installationer. Till projektet hör också en ny gymnastikdel med duschar plus en ny fjärrvärmecentral. Sammanlagt har vi två montörer på bygget, avslutar Thore Larsson.

Kontakta Comfort Friggeråkers Rör om du vill veta mer.