Se ditt lokala utbud

Kopiera länk

FöretagLokaler & Fastigheter

Stor skolutbyggnad ger plats för 200 nya elever

COMFORT LINDESBERGS VVS – BJÖRKHAGASKOLAN. Björkhagaskolan i Lindesbergs kommun byggs ut med två stora byggnader för att öka sin kapacitet från 350 elever till 550. Comfort-medlemmen Lindesbergs VVS har totalentreprenaden för all VS-installation.

Hösten 2017 påbörjades jobbet med att bygga ut Björkhagaskolan i Lindesberg. Idag kan skolan ta emot 350 elever från förskoleklass till årskurs 6, men efter utbyggnaden höjs kapaciteten till 550 elever. Anledningen till utbyggnaden är att en annan skola, Kristinaskolan, läggs ner. För uppdraget vände sig Libo, Lindesbergs kommuns allmännyttiga bostadsbolag, till Lindesbergs bygg som i sin tur anlitade Lindesbergs VVS för all VS-installation.

– Vi började med att projektera och ta fram ritningar. Vi kom in i det första huset i februari 2018 och nu är det klart. Invigningen var i augusti i år. Det andra huset ska vi sätta igång med nu, berättar Andreas Resare som är ansvarig projektledare på Lindesbergs VVS.

Mellan den nya byggnaden och skolans huvudbyggnad går en inglasad gångbro. I huvudbyggnaden har matsalen och köket byggts ut. Huset som ska börja byggas kommer att rymma en helt ny gymnastiksal med omklädningsrum. Där ska också en ny fjärrvärmecentral finnas. En kulvert förser de andra husen med fjärrvärme. Arbetet som hittills gjorts följer standard, men det är en faktor som är extra viktig när man befinner sig i en skolmiljö.

– Säkerheten. Det är naturligtvis alltid viktigt, men här finns det barn som inte är mer än fem sex år. Då gäller det att vara noga att stängsla av och se till att det inte går att komma in på byggarbetsplatsen.

1800 certifierade montörer – det här är Comfortkedjan