Kopiera länk

FöretagLokaler & Fastigheter

Smart renovering av Sveriges första äventyrsbad

COMFORT HÖGBERGS RÖR – STADSPARKSBADET. När budgeten var stram och renoveringsbehovet stort krävdes det smarta ekonomiska lösningar från Comfort-medlemmen Högbergs Rörs sida för att upprustningen av Stadsparksbadet i Borås skulle kunna genomföras.

Stadsparksbadet i Borås är Sveriges första äventyrsbad. Det invigdes i mitten av 80-talet och har sedan dess varit ett populärt utflyktsmål. 2016 bestämde kommunen att badet behövde en upprustning. Hela badanläggningen med bassängerna skulle renoveras och nya omklädningsrum skulle byggas. Kommunen anlitade Serneke Bygg som i sin tur vände sig till Högbergs Rör för VS-installationerna. 2017 satte projekteringen och arbetet igång.

– De gamla installationerna har ju hållit i över 30 år och kommunen har bestämt sig att de nya ska hålla i 30 år till. Så ambitionerna har det inte varit något fel på. Däremot var budgeten en utmaning, berättar Lars Högberg som äger och driver Högbergs Rör.

De snäva ekonomiska ramarna gjorde att Högbergs Rör fick tänka ett par varv extra och tänka smart. Istället för att riva ut och installera nytt gjordes det en noggrann inventering för att se vad som kunde behållas av det gamla.

– Det visade sig att vi kunde använda en hel del av värmeförsörjningen. Att vi kom fram till det beror på att vi har medarbetare med rätt kunskap, men som också är kreativa och kan komma på oväntade lösningar. Sedan har vi kompletterat med nya ledningar för tappvatten, nya blandare, nya duschar, kranar, tvättställ och toaletter. Sammanlagt har 8-10 personer varit inblandade från oss om man ser till alla funktioner som kalkylator, ekonomi, projektör och montör.

1800 certifierade montörer – det här är Comfortkedjan