Kopiera länk

FöretagLokaler & Fastigheter

Skolcentrum byggs i Lindesberg

COMFORT LINDESBERG VVS - LINDBACKASKOLAN BROTORPSSKOLAN. Våren 2019 inleddes arbetet med ett nytt skolcentrum i Lindesberg. En ny högstadieskola ska byggas och en existerande låg- och mellanstadieskola ska renoveras och byggas ut. Comfort-medlemmen Lindesberg VVS ansvarar för VS-installationerna i en totalentreprenad.

April 2019 togs det första spadtaget i ett stort skolprojekt i Lindesberg. En existerande högstadieskola, Stadsskogsskolan, ska ersättas med en ny skolbyggnad och dessutom inhysa en särskola. Den nya skolan får även ett nytt namn – Lindbackaskolan. Dessutom ska Brotorpsskolan, F - åk 6, renoveras och byggas till. Båda skolorna kommer att ligga intill varandra och bilda ett nytt skolcentrum. Lindesbergs kommuns fastighetsbolag, FALAB, har uppdraget i samarbete med Lindesberg Bygg AB. Arbetet med samtliga VS-installationer ansvarar Lindesberg VVS för.

-          Vi har en totalentreprenad för alla VS-installationer inomhus. Den nya Lindbackaskolan är på 17 700 kvadratmeter och tillbyggnaden på Brotorpsskolan är på 1 500 kvadratmeter. Uppvärmningen utgörs av radiatorer, konvektorer och golvvärme samt uppvärmd tilluft från ventilationen. Sammanlagt har vi fyra montörer i arbete, berättar Andreas Resare som leder projektet för Lindesbergs VVS räkning.

Skolorna är fördelade på 12 hus. Samtliga husgrunder till de nya byggnaderna är gjutna, avloppsbiten är gjord och den invändiga installationen i de nya husen har påbörjats.

-          Hela projektet ska vara klart till skolstarten i augusti 2021. Förutom skolbyggnaderna ingår byte av en fjärrvärmecentral plus installationen av en ny central, två idrottshallar och ett stort centralt storkök. Spillvattnet som berör köksdelen har varit tungjobbad eftersom allt avlopp är i rostfritt stål och stora dimensioner, avslutar Andreas Resare.

Kontakta Comfort Lindesbergs VVS för mer information om projektet.