Kopiera länk

FöretagLokaler & Fastigheter

Sjukhuset byggs om för att möta framtidens behov

COMFORT HÖGBERGS RÖR - ALINGSÅS LASARETT. Alingsås Lasarett genomgår en stor förändring. Tillsammans med Skanska genomför Comfort Högbergs Rör en stor om- och tillbyggnad parallellt med att sjukhusverksamheten fortgår. – Vi bygger om den befintliga verksamheten för att den ska passa framtidens mål, säger Lars Högberg, vd på Comfort Högbergs Rör.

Alingsås Lasarett vill kunna fortsätta erbjuda bra hälso- och sjukvård, även i framtiden. Kortare vårdtider, snabba genomströmningar, hög teknologi i kombination med högt ställda krav på vården innebär att sjukhuset måste uppgraderas till en standard som kan möta framtidens vård. Det är ett stort och komplext projekt som innefattar både ombyggnad av befintliga lokaler och nya vårdbyggnader.

– För vår del kommer slutkostnaden att landa på 55 miljoner och vi kommer att producera 30 000 montörstimmar, berättar Lars Högberg.  

Sjukhuset byggs om utan att störa befintlig verksamhet

 

Ombyggnaden ska kunna leda till en effektivare vård med minskade infektionsrisker och snabbare tillfrisknande och innebär bland annat att gå från fyr- och tvåbäddsrum mot en- och tvåbäddsrum, berättar Andreas Thylander, projektchef på Skanska.

 

En stor utmaning är att genomföra ombyggnaden samtidigt som sjukhuset är igång. Det får inte bli några stopp utan all försörjning av vatten, värme, ventilation och gas måste fungera hela tiden.

– Det är ett ganska komplext om- och tillbyggnadsprojekt. Vi bygger ju med befintlig verksamhet runt om och vid sidan om oss hela tiden, säger Andreas Thylander.

Tydlig planering och god framförhållning har varit väldigt viktig under arbetet som har pågått under fem års tid. Det har inneburit många tillfälliga lösningar där arbetet har skett i etapper. Först har en yta byggts, sedan har sjukhuset flyttat in och då har de gått vidare till att bygga nästa yta.

Arbete med medicinska gaser

 

Att arbeta med sjukhus innebär också att bygga system för medicinska gaser, något som Comfort Högbergs Rör har erfarenhet av sedan tidigare.

– Det är de medicinska gaserna som är annorlunda. Det måste vara rent och så löds det med en skyddsgas, säger Janne Kuusinen, projektledare Comfort Högbergs Rör.

För Comfort Högbergs Rör är arbetet på Alingsås Lasarett det största i deras snart 100-åriga historia.

– Vi är det lilla lokala företaget, men med de resurser vi har centralt har vi samma muskler som de stora rikstäckande företagen. Det är fantastiskt roligt att kunna göra sådana här projekt på hemmaplan och en anledning till att vi kan göra det är att vi är en del av Comfort, säger Lars Högberg.

Även för Skanska i Södra Elfsborg är ombyggnationen ett av de största projekten under lång tid.

– Samarbetet med Comfort Högbergs Rör har fungerat väldigt bra. De viktigaste parametrarna när vi handlar upp underleverantörer är att de har kompetensen för att klara av det här komplexa jobbet och är duktigt på att hantera befintlig verksamhet, men även det tekniska. Det är en combo med både det hårda och det mjuka, säger Andreas Thylander på Skanska.

Är du nyfiken på att få veta mer detaljer i detta projekt kontakta Comfort Högbergs Rör.