Kopiera länk

FöretagLokaler & Fastigheter

Nytt kulvertsystem till sagoslott

COMFORT MÄHLQVIST RÖR – BOO SLOTT. Boo slott ligger i Hallsbergs kommun, byggdes i slutet av 1800-talet och påminner med sin nygotiska stil om ett sagoslott. Våren 2017 gjordes ett stort arbete med nya kulvertar. Comfort-medlemmen Mählqvist Rör var den som utförde arbetet.

Tinnar, torn och husgavlar i trappstegsform – Boo slott i Hallsbergs kommun i Närke ser verkligen ut som ett slott från sagans värld. Det är byggt i sten och uppfördes mellan 1874 – 1882. Våren 2017 startade ett stort arbete med att komma tillrätta med uppvärmningen till slottet och de kringliggande byggnaderna. Två montörer var involverade.

– Det blev för kallt på vintern. Sädespannan var underdimensionerad och kulvertsystemet för klent, berättar Mikael Mählqvist, delägare på Mählqvist Rör.

Det tidigare kulvertsystemet transporterade värmen från panncentralen till en del av byggnaderna runt slottet. De gamla kulvertarna grävdes upp av en schaktfirma och Mählqvist Rör satte dit ett nytt system. En ny panncentral har också byggts.

En viktig uppgift var att förse husen med varmvatten under tiden som arbetet pågick, vilket löstes med provisoriska varmvattenberedare. Det nya kulvertsystemet är kraftigare, når fler byggnader än tidigare och transporterar värmen effektivare. Hösten 2017 var arbetet klart och idag är 12 byggnader mot tidigare nio kopplade till systemet.

– Bland annat en trädgårdsmästarbostad och ett hundhus, och samtliga hus har nya fjärrvärmecentraler. Att gräva i den här typen av miljö är inte det lättaste. Vi kunde ju inte gå fram var som helst, utan det måste passa in estetiskt.

1800 certifierade montörer – det här är Comfortkedjan