Kopiera länk

FöretagLokaler & Fastigheter

Ny slöjdsal i Sikfors efter brand

COMFORT RÖR CITY LULEÅ – I UR OCH SKUR FORSEN. Efter en brand vid skolstarten i augusti 2017 stod eleverna på friskolan I Ur och Skur Forsen utan slöjdsal. Comfort-medlemmen Rör City Luleå var med och installerade all VS vid återuppbyggnaden.

Sikfors, med knappt 200 invånare, ligger vid Piteälven i Piteå kommun. I augusti 2017 brann slöjdsalen på skolan i Sikfors ner till grunden. Ett drygt halvår senare, i april 2018, påbörjades arbetet att bygga en ny sal. Rör City Luleå fick totalentreprenaden för alla VS-installationer genom Titan Bygg. Att den nya slöjdsalen skulle vara färdig så fort som möjligt var såklart ett starkt önskemål hos lärare, föräldrar och elever.

–Vi hade två montörer på plats och var klara i god tid innan höstterminen skulle starta, närmare bestämt i juli 2018, berättar Mikael Bergström som var projektledare för Rör Citys räkning.

Den nya slöjdsalen är på 100 kvadratmeter. Men även om allt i stort sett förstördes i branden kunde en del av det gamla användas.

– Kulverten från huvudskolan hade klarat sig. Vi placerade om inkommande ledning till nytt ställe för att kunna använda den befintliga kulverten. Genom det kom vi förbi brandskadan till det ställe som inte var skadat och kunde koppla på vatten, värme och avlopp.

1800 certifierade montörer – det här är Comfortkedjan