Se ditt lokala utbud

Kopiera länk

FöretagLokaler & Fastigheter

K-märkta skola i Stockholm fick nytt VS-system

COMFORT RHODINS RÖR – MANILLASKOLAN. Manillaskolan i Stockholm är från mitten av 1800-talet och K-märkt. Trästommar, metertjocka valv och golv som inte fick tas upp innebar utmaningar för Comfort-medlemmen Rhodins Rör.

På Södra Djurgården i Stockholm ligger Manillaskolan. Den byggdes 1864 och har från början fungerat som skola. Den är också K-märkt och har en stomme av trä. Båda dessa faktorer fick Rhodins Rör ta hänsyn till när de 2015 satte igång med en genomgripande renovering av skolans VS-systemet. Dessutom pågick undervisning i lokalerna samtidigt som montörerna arbetade.

– Trästommen innebär såklart en brandrisk. Hela miljön är känslig och vi fick till exempel inte öppna golvet, ja överhuvudtaget ingen inverkan på det gamla. Avloppen fick vi dra på väggen. Valv, som dessutom låg omlott, kunde vara en meter tjocka med inbyggda ventilationssystem. Vi fick heller inte ha bygghissar på fasaden utan fick springa i trapporna istället, berättar Johnny Kihlström som var ansvarig projektledare från Rhodins Rör.

Arbetet pågick under hela 2015 och var klart till jullovet. Då hade skolan fått nya vattenstammar, fler WC-grupper, nya avloppsstammar och brunnar, en omgjord fläktvind, ett moderniserat skolmatskök och ett upprustat värmesystem. Att skolan var i drift när arbetena genomfördes krävde extra noggrannhet.

– Det gäller att hålla rent och snyggt omkring sig. Det är det ena. Det andra är tryggheten. Med elever omkring sig blir säkerheten extra viktig och extra viktigt att stänga av ordentligt där det byggs för tillfället.

1800 certifierade montörer – det här är Comfortkedjan