Kopiera länk

FöretagLokaler & Fastigheter

3D-teknik förhindrar kollisioner

COMFORT FRIGGERÅKERS RÖR – TÅSTORPS DEMENSCENTRUM. Just nu byggs ett demensboende i Falköping. Comfort-medlemmen Friggeråkers Rör använde 3D-teknik i projekteringen och har med hjälp av den kunnat minimera risken för kollisioner i byggandet.

Tåstorps demenscentrum är namnet på den anläggning som just nu byggs vid Fåraberget i Falköping. Beslutet om projektet togs i januari 2016, byggstarten skedde hösten 2017 och allt beräknas vara klart sommaren 2019. Anläggningens yta är på 9000 kvadratmeter och kommer att rymma 70 platser med demensvård och 10 platser för korttidsboende. De sex huskropparna bildar en cirkel med en trädgård i mitten. Det som gör projektet speciellt för Friggeråkers rör är framförallt projekteringen.

– Det stämmer. Vi har en totalentreprenad genom Asplunds bygg och har projekterat och tagit fram ritningar. I det här fallet var det ett krav från slutkunden, Falköpings kommun, att alla inblandade leverantörer skulle rita upp sina lösningar i 3D, berättar Thore Larsson som är projektledare och ägare av Friggeråkers rör.

Bygget engagerar 2-3 montörer från Friggeråkers och för dem har ritningarna i 3D inneburit förändringar enligt Thore Larsson.

– Det är ju ett ganska komplext projekt med flera entreprenörer som är inblandade. Med hjälp av 3D-ritningarna kunde vi praktiskt taget gå omkring i det färdiga huset innan det började byggas. På det sättet har vi kunnat undvika kollisioner med el, vent och sprinkler till exempel, och jag har kunnat ge bättre information till mina montörer.

Läs mer om Comfortkedjan

Bild: Friggeråkers Rör