Kopiera länk

Laddstolpar

Stolpe in för dig och naturen.

Med fler laddstolpar i Sverige ökar chansen att du får glida runt på vägarna och andas friskare morgonluft under lång tid framöver. Comfort löser allt från elinstallationer hos privatpersoner till avancerade lösningar för industrin. Här har installationskedjan växlat upp inom området fordonsladdning och tecknar alltfler service- och installationsavtal med sina kunder. Just nu installerar vi bl a supersnabbladdare på ett 40-tal OKQ8-stationer på uppdrag av Skellefteå Kraft. Totalt bygger Skellefteå Kraft ett av Sveriges största laddnätverk med 800 laddplatser på 300 stationer.

Att Comfort har just fordonsladdning som eget affärsområde för kedjans ca 150 lokaliseringar i Sverige, innebär att man kan erbjuda totalentreprenader och serviceavtal för slutkunder i hela landet. Det ökar fokus på hållbart resande samtidigt som det ligger i linje med Comforts strategi att bli multidisciplinära. Och de aktörer som kedjan samarbetar med bidrar till att skapa förutsättningar för framtidssäkra transporter. Det övergripande målet är att göra det enklare för människor att göra ett miljövänligt val.

Comfort erbjuder skräddarsydda helhetslösningar och installationer inom områden som fordonsladdning, tung trafik och batterilager. Tunga transporter kräver exempelvis laddningsinfrastruktur med höga effekter och här tillhandahåller kedjan ett komplett sortiment av tjänster för laddning anpassade för tung trafik och marin miljö.

Ett annat område är batterilager. När användandet av mycket el sker samtidigt uppstår effekttoppar som styr prissättningen på kundens effektabonnemang. Med ett batterilager kan topparna jämnas ut, vilket innebär att abonnemangskostnaden kan sänkas med uppemot 50%. Genom att investera i ett batteri kan du få ta del av stödtjänstintäkter och fokusera mer på din verksamhet.