Se ditt lokala utbud

Kopiera länk

FöretagIndustri

Avancerad teknik för bohusgranit

COMFORT DJUPEDALS RÖR – EVJA STENBROTT. När stentillverkaren Benders skulle bygga ny avancerad produktionshall till sitt stenbrott i Västsverige fick Comfort-medlemmen Djupedals Rör uppdraget att installera vatten och värme.

Högst upp på ett berg några mil väster om Dingle, en tätort i Munkedals kommun, ligger Evja stenbrott. Därifrån kommer den berömda bohusgraniten som efter bearbetning används till murar, gatstenar, kantstenar, trappor och bänkar bland mycket annat. För att öka kapaciteten bestämde sig Benders, som äger och driver stenbrottet, att bygga ny produktionshall. Djupedals Rör, Comfort-medlem från Vårgårda, fick entreprenaden för VS-installationerna.

– Det är en tekniskt avancerad miljö med automatiserad stenbearbetning och självgående robotar. Vårt jobb var till största delen att installera värme och dra allt vatten. Takhöjden på 6 meter gjorde att vi installerade takstrips för värmen. För tilläggsvärmen satte vi dit en värmepump via elspets. Den står i en mindre byggnad intill berättar Karl-Johan Kjellner, grundare och ägare av Djupedals Rör.

Men uppdraget innehöll fler moment än installation av värme och rördragning för vattnet.

– Vi såg även till att maskinerna hade tryckluft, att slamavskiljningen för sågmaskinerna fungerade och att gasol och syrgas fanns för att flamma stenarna. Sammanlagt hade vi en till två montörer igång under ett års tid. Vi blev klara i slutet av 2017 avrundar Karl-Johan Kjellner.

Läs mer om Comfortkedjan

Bild: Djupedals Rör