Kopiera länk

Energiutredning

Hur mår din fastighet? Beställ en energianalys

I vår energianalys går vi igenom hela din fastighet med fokus på de tekniska installationerna. Vi analyserar fastighetens energianvändning med djupa teoretiska och praktiska kunskaper som bas. Bara som ett exempel har vi 25 spjutspetspersoner med mycket djup kompetens inom olika tekniska discipliner.

Utifrån platsbesök och samtal med fastighetsägare och hyresgäster skapar vi en bild av hur fastigheten mår, och hur effektiv den är energimässigt. Sedan tar vi fram ett förslag på åtgärdspaket. Det är åtgärder som sparar energi och gör fastigheten mera driftsäker med nöjda hyresgäster som resultat. Alla våra åtgärdsförslag sammanställs i en överskådlig rapport där varje punkt presenteras med budget, återbetalningstider och energi-/miljömässiga resultat.

Det här ingår med vår energianalys:

  • Utredning och analys
  • Platsbesök och intervjuer
  • Överskådliga rapporter
  • Analys av tekniska livslängder på befintliga system och komponenter
  • Budgetpriser och återbetalningstider för varje föreslagen åtgärd
  • Förslag på genomförandeplan i samråd med dig