Kopiera länk

FöretagBostäder

Volymtänk när sommarkollo byggdes ut

COMFORT STORA MELLBY RÖR AB – FILMKOLLO. Mitt i Västra Götaland ligger iFocus Studios som med sin lägerverksamhet lär ungdomar att filma och sjunga. När fastigheten byggdes ut 2017 ansvarade Comfort-medlemmen Stora Mellby Rör AB för värme, vatten och avlopp.

En timme nordöst om Göteborg ligger Sveriges minsta kommun, Essunga och tätorten Främmestad. Här rinner Nossan vidare mot Vänern och här ligger ett sommarkollo som drivs av föreningen Inventum i samarbete med produktionsbolaget iFocus Studios och studieförbundet Sensus. Hit kommer ungdomar från hela landet för att lära sig filma och sjunga. Hösten 2017 startade ett stort projekt för att bygga ut fastigheten.

– Vi var med och byggde en ny stor byggnad på 2100 kvadratmeter. Den rymmer 90 sängplatser, en filmstudio och musikstudio plus en större biografdel och konserthall berättar Peter Berthou, arbetsledare och ansvarig för offerter på Stora Mellby Rör.

Den nya byggnaden är gjord för att vara skonsam för miljön och huset värms upp av bergvärme.

Sex hål på vardera 195 meter matar värmepumpen och inomhus är det cirka 7000 meter golvvärmeslang som ser till att temperaturen är behaglig. Värmen från ventilationen återvinns innan luften byts. En annan central del i projektet har varit att planera för antalet boende och ett ökat tryck vid vissa tidpunkter.

– Ett exempel är när många ska duscha samtidigt. Då gäller det att vattnet räcker och för oss att projektera så att flödena stämmer. Fastigheten har eget vatten och en pumpanläggning som står i ett särskilt hus med en renvattentank på fem kubikmeter. Varmvattenpumpen är på 64 kilowatt och har en stor varmvattenvolym. Matningar ut förser de olika grupperna, inklusive WC-grupperna, avslutar Peter Berthou.

Läs mer om Comfortkedjan