Kopiera länk

FöretagBostäder

Undercentral på vinden i passivhus

COMFORT SÖDERLUNDS RÖRAKTIEBOLAG – PASSIVHUS ALUNDA. Östhammarshem har kommit långt i sitt miljöarbete, bland annat genom byggandet av så kallade passivhus. Installationen av vatten, värme, kyla och avlopp har Comfort-medlemmen Söderlunds Röraktiebolag stått för.

På Trädgårdsvägen 4 i Alunda har Östhammarshem byggt ett bostadshus med sammanlagt 24 lägenheter. Det som utmärker huset är att det är ett så kallat passivhus där syftet är att värma och kyla huset på ett så energisnålt sätt som möjligt. Det görs bland annat genom att ta tillvara på värme från de boende, elektriska apparater och solfångare på taket. Byggföretaget Boris och son anlitades av Östhammarshem och de i sin tur vände sig till Söderlunds Röraktiebolag för installationen av vatten, värme och avlopp.

– Huset är lite speciellt i sin uppbyggnad. Fläktrummet eller undercentralen är till exempel placerad på vinden. En stor värmepump värmer hela huset men använder ingen tillskottsenergi. Inga elpatroner används, berättar Fredrik Boström, projektledare för entreprenader på Söderlunds.

Utanför huset har Söderlunds låtit borra tre energiborrhål. Från en samlingsbrunn går två rör upp till undercentralen på vinden. Alla rör har isolerats för att inte läcka energi. Men borrhålen ger mer än bara värme.

– Ja, det stämmer. Kylan får vi också därifrån. Den leds till ett kylaggregat i ventilationssystemet, som också finns på vinden, för att ge bättre komfort på sommaren.

 

Läs mer om Söderlunds Rör eller om Comfort som lokal rikskedja