Kopiera länk

FöretagBostäder

Tryckutmaningar när höghus byggs i Kalmar

COMFORT RÖR-KARLSSON – KUNGSLJUSET 4 KALMAR. Med utsikt över Kalmarsund bygger Kalmarhem ett höghus på 14 våningar. För Comfort-medlemmen Rör-Karlsson innebar höjden utmaningar för att garantera ett jämnt och bra vattentryck i samtliga lägenheter. Lösningen blev att dela huset i två delar.

Höghuset med namnet Kungsljuset ingår i ett större projekt – Skärgårdsstaden. Här bygger Kalmarhem hyreslägenheter i två etapper. Den första på drygt 100 lägenheter är klar och den andra, ett höghus på 14 våningar och 56 lägenheter, är i full gång. Inflyttningen är beräknad till hösten 2020. Byggare är Dynacon som i sin tur anlitat Rör-Karlsson i en partnering-entreprenad för VS-installationerna i höghuset.

-          Vi planerar arbetet tillsammans och tar fram ett grundkoncept för hur det ska se ut. Sedan beräknar vi en budget och projekterar under byggets gång. Projekteringen började 2017 och i januari 2019 kom vi igång med byggandet. Nu har vi tre till fem montörer på plats och Daniel Andersson är projektledare för rörarbetena, berättar Håkan Karlsson, ägare av Rör-Karlsson.

En utmaning när man bygger högt är att garantera ett bra vattentryck på de övre våningsplanen samtidigt som trycket på avloppsvattnet måste minskas för att inte vattnet ska dras ut ur vattenlåsen och skapa lukt i lägenheterna. Lösningen var att se byggnaden som två halvor, en övre och en undre.

-          Vi placerade en undercentral på åttonde våningen som förser plan åtta och uppåt med vatten och värme. Dessutom finns ännu en undercentral längst ner i källaren. Sedan gäller det att tryckreducera avloppsvattnet på vägen ner. Det rinner med självfall till botten av huset. Då gäller det att minska trycket. Vi har installerat speciella stamgrenrör för att skapa ett jämnt flöde, utvecklar Håkan Karlsson.

Brandskyddet kräver också sina speciella lösningar i höga hus.

-          Det kräver en stigarledning som ska vara trycksatt. Vi har installerat en pump i källaren för att garantera vattenflöde och tryck, avslutar Håkan Karlsson.

Vill du veta mer om projektet kontakta Comfort Rör-Karlsson.