Kopiera länk

FöretagBostäder

Storskaligt bostadsprojekt började med total urblåsning

COMFORT SÄLLES RÖR – HJÄLMEN 2. Comfort-medlemmen Sälles Rör hade hela ansvaret när Götene bostäder skulle totalrenovera en av sina fastigheter. Den första åtgärden var att blåsa ut allt.

Götene ligger mellan Mariestad och Lidköping nära Vänerns sydöstra strandlinje. Götene bostäder är det kommunala fastighetsbolaget och 2017 vände de sig till Sälles Rör för hjälp med att renovera en av sina fastigheter, Hjälmen 2 vid Västra Prästgårdsängen i Götene. Med tanke på renoveringsbehovet och totalansvaret var det ett stort uppdrag för Sälles Rör.

– Totalt rörde det sig om 25 000 timmar, en omsättning på 45 miljoner och underentreprenörer för 20 miljoner. Det var en utmaning att rodda ett så stort projekt. Vi startade i oktober 2017 och var klara midsommar 2018 berättar Niclas Karlsson, VD på Sälles Rör.

Renoveringsbehovet var stort och det första Sälles Rör gjorde var att blåsa ut allt. Bara skalet behölls och innanför började arbetet med en ny planlösning och installationer för 22 nya lägenheter. En stor mängd underentreprenörer som Sälles Rör kontrakterade, tog hand om markarbeten, ventilation och golv med mera.

Renoveringen har också gjorts med en genomgripande tanke om hållbarhet.

– En solcellsanläggning förser huset med den el som krävs för driften. Dessutom har vi tilläggsisolerat. Ventilationssystemen är energieffektiva och fjärrvärmen miljövänlig.

1 800 certifierade montörer – läs mer om Comfortkedjan