Kopiera länk

FöretagBostäder

Platsbyggd kran och uppsågat garagetak vid om- och nybyggnadsprojekt i Göteborg

COMFORT PROJEKTRÖR VÄST – KVARTERET FLAGGSPELET. På Jungmansgatan i Göteborg har Comfort-medlemmen Projektrör Väst i en samverkans-entreprenad ansvarat för allt rörarbete och projektering när kvarteret Flaggspelet genomgick ett stambyte och fick 32 nya lägenheter.

Jungmansgatan ligger i stadsdelen Olivedal i Göteborg. Stadsdelen har fått sitt namn efter en herrgård som låg här under större delen av 1800-talet. Där genomfördes ett stort ombyggnads- och påbyggnadsprojekt mellan 2016 – 2018. Alla rörarbeten inklusive projektering gjordes av Projektrör Väst från Göteborg.

– Ledande montör från oss var Patrick Björlin. Det var ett stort projekt där framförallt logistiken var en utmaning. 92 lägenheter stambyttes och 32 nya lägenheter på två plan byggdes ovanpå det befintliga huset. Ombyggnadsdelen var väldigt intensiv. Vi var inne i lägenheterna i fem veckor totalt och vi fick låna montörer från andra Comfort-medlemmar i Göteborg berättar Stefan Johansson, delägare och entreprenadchef på Projektrör Väst.

Beställare var Ivar Kjellberg Byggnads AB. Entreprenaden var en samverkansentreprenad och samtliga handlingar upprättades av Projektrör Väst. En av anledningarna till den utmanande logistiken var att de boende i huset bodde kvar när de nya lägenheterna byggdes. För att lösa det så smidigt som möjligt fick de inblandade entreprenörerna tänka i nya banor.

– Vi gick in i lägenheterna från balkongerna istället för trapphuset. Det var möjligt genom att vi satte upp byggnadsställningar. Och lösningen för att hissa upp material var rätt så spektakulär. Garagetaket sågades upp och en stor kran byggdes på plats, avslutar Stefan Johansson.

1800 certifierade montörer – det här är Comfortkedjan