Kopiera länk

FöretagBostäder

När poliserna flyttar ut, flyttar studenterna in

COMFORT PML – POLISHUSET. Det gamla polishuset i Södertälje genomgick under 2017-18 en stor förändring. Hela huset gjordes om till studentboende och företagshotell. Comfort-medlemmen PML hade ansvaret för all VS-installation.

I april 2017 påbörjades en stor förvandling av en välkänd byggnad i centrala Södertälje – det gamla polishuset. Istället för kontorsrum för poliser skulle huset rymma lägenheter för studenter och en och annan företagare. Eftersom huset är K-märkt fick ytterst få förändringar göras på fasaden. Däremot är interiören helt omgjord. PML stod för alla VS-installationer, inklusive isolering, i en totalentreprenad.

– Allt är nytt. Vi har installerat nya undercentraler för fjärrvärme, rivit ut alla gamla rör och installerat nya. Dessutom har vi lagt in golvvärme i hela huset istället för radiatorer. Det är ett suveränt boende säger Anders Larsson som är VD på PML.

Det gamla polishuset har en yta på 2000 kvadratmeter och ska förutom studentbostäder rymma ett företagshotell. Byggnaden är från 1950-60-talet och även om det inte är hisnande gammalt så innebär åldern att det finns en risk att existerande ritningar inte stämmer med verkligheten. Så var det även i det här fallet, vilket blev tydligt när demonteringen var klar.

– Väggarna låg inte på samma sätt som de skulle enligt de ritningar vi hade som utgångspunkt när vi planerade vårt jobb. Det gjorde det lite besvärligare för bland annat håltagarna. Men våren 2018 var allt klart för inflyttning, avslutar Anders Larsson.

1800 certifierade montörer – det här är Comfortkedjan