Kopiera länk

FöretagBostäder

Innovation i centrum när hyreshus byggs i Åseda

ÅSEDA VÄRME OCH SANITET – JÄRNVÄGSGATAN 6. Åseda är en tätort i Småland som uppstod för drygt 100 år sedan och blev med tiden en knutpunkt för järnvägen. Nu för tiden är tågtrafiken historia men vid gamla järnvägsområdet har Uppvidingehus i en partneringentreprenad med Comfort-medlemmen Åseda Värme och Sanitet uppfört tre hyreshus. Innovation är ordet som bäst beskriver projektet.

När Åsedas roll som knutpunkt för tågen var som störst hade orten hundratals anställda vid järnvägen. Nu för tiden går det ingen regelbunden tågtrafik genom Åseda och vid det gamla järnvägsområdet har Uppvidingehus tillsammans med Åseda Värme och Sanitet uppfört tre hyreshus. Husen är på fyra våningar med sammanlagt 35 lägenheter och i två av husen har hyresgästerna redan flyttat in.

-          Vi har arbetat tillsammans med Uppvidingehus i en totalentreprenad med partnering. Det är ett riktigt lokalt projekt med flera underentreprenörer från Åseda och övriga Småland. Men det som mest utmärker projektet mest är den höga innovationsgraden berättar Ewald Strandberg, projektledare och tidigare ägare av Åseda Värme och Sanitet.

Innovationerna är många och täcker flera olika områden; avloppsvatten, ventilation, kylning och energimaximering. Ewald Strandberg förtydligar och ger några exempel:

-          Regnvattnet samlas upp för att användas till toaletter. Ventilationen är närvarostyrd och varvas ner när ingen finns i lägenheten. Varje lägenhet har kylkonvektor med anslutning till bergvärmekollektor för att ge passiv kyla. Solcellshybrider kyler solceller för att få ut mer energi, ca 10 % över året. Det är fantastiskt roligt och inspirerande att jobba med ett projekt som är så fullt av nytänkande.

För mer information om projektet kontakta Comfort Åseda Värme & Sanitet