Kopiera länk

FöretagBostäder

Fyra punkthus i fyra etapper

COMFORT K-B RÖR – SOLGÅRDEN LÄGENHETER. Fastighetsbolaget Svenska stenhus bygger nya lägenheter i Alafors. Comfort-medlemmen K-B Rör ansvarar för alla VS-installationer.

Alafors ligger i Ale kommun i Västergötland och är en del av tätorten Nödinge-Nol. Här bygger Svenska stenhus 71 lägenheter fördelade på fyra huskroppar. 39 lägenheter är färdigställda och den fjärde etappen håller på för fullt med beräknad inflyttning i oktober 2019. Helt färdigt beräknas det vara under 2019. K-B Rör ansvarar för samtliga installationer av värme, vatten och avlopp till bostäderna.

–        Det blir punktinsatser när projektet är uppdelat på flera etapper. Vi har två montörer där under perioder. Vi har gjort jobb för Svenska stenhus i 30-40 år och jobbar på löpande räkning berättar Kalle Karlsson som äger K-B Rör.

De fyra huskropparna är placerade så att det bildas en innergård mellan dem. Husen har en gemensam panncentral och huskroppen där alla pannor finns är ett av de färdigbyggda. Från panncentralen går det kulvertar till de andra huskropparna. Lägenheterna, som är från ett rum upp till fyra, värms upp av bergvärme. Samtliga har golvvärme och radiatorer samt att frånluften återvinns.

–        Det är mer exklusiva lägenheter. Utseendet är påkostat, både ute och inne avslutar Kalle Karlsson.

Kontakta Comfort K-B Rör om du har frågor kring projektet eller vill ha hjälp med något.