Se ditt lokala utbud

Kopiera länk

FöretagBostäder

Färdiga badrumsmoduler förkortar byggtid

COMFORT PML – BRANDDÖRREN 2. I Högdalens centrum bygger Veidekke sex stycken hus med Comfort-medlemmen PML Svets och VVS som VS-entreprenör. Byggtiden förkortas avsevärt med färdiga badrumsmoduler och Veidekkes plattform MAX.

– Vi har haft ett långt samarbete med Veidekke. I Högdalen har vi varit med från första början, berättar Andreas Bernehjält, arbetsledare entreprenad på PML.

”Med från första början” betyder att PML varit delaktiga i projektet från första etappen, med dryga 150 lägenheter, som blev klar 2017. Etapp 2, med drygt 100 lägenheter, kommer bli klar i slutet av 2018. Att Veidekke använt sin egen plattform Veidekke Max utmärker byggandet av lägenheterna, jämfört med andra projekt som PML har varit delaktiga i.

– Veidekke Max är ett modulsystem. Vi har jobbat med badrumsmoduler där stammar för värme och vatten redan är fördraget. Det förkortar byggtiden. En etapp har tagit drygt ett år, med traditionellt byggande skulle det ta dubbelt så lång tid.

Men för att projektet ska rulla på så smidigt som planerat, krävs det noga planering från PML.

– Det krävs noggrannhet och bra resursplanering. Vi måste ha rätt antal montörer på rätt plats vid rätt tid. Vissa moment är mer kritiska än andra, till exempel flytspacklingen av bjälklagen. Vi måste vara klara med stammar och bjälklag innan andra kan komma in och flytspackla. Då gäller det att planera jobbet noga så att inte folk behöver stå och vänta.

Läs mer om Comfortkedjan här.