Kopiera länk

FöretagBostäder

Bred kunskap och samverkan skapar trygga boenden i Kalmar

JSB och Comfort bygger fem Trygga boendet-hus i Kalmar. Samverkan, erfarenhet och kunskapsöverföring framgångsfaktorer när två medlemmar i Sveriges största VVS-installationskedja, Comfort, samarbetar i JSB:s Trygga boendet-projektet Månstenen 5 i Kalmar.

Acceptera marknadsförings-cookies för att se innehåll

Här kan du läsa mer om Comfort, en av Sveriges ledande kedjor inom badrum och VVS.