Se ditt lokala utbud

Kopiera länk

FöretagVärme & Energi

Primärkulvertar tar bort energiläckage för bostadsrättsförening

COMFORT KNUT SVENSSONS RÖR – NORRÄNGEN. Med en primärkulvert till varje huskropp försvann de tidigare energiförlusterna för en bostadsrättsförening i Husqvarna. Comfort-medlemmen Knut Svenssons Rör höll i omvandlingen.

Vid Vätternstranden i Husqvarna har bostadsrättsföreningen Norrängen 12 fastigheter från 50-talet med sammanlagt 212 lägenheter. Fram till 2017 fanns det en undercentral som försåg samtliga hus med värme och varmvatten. Distributionen skedde via kulvertar.

– Energiförlusterna var väldigt stora, berättar Bjarne Svensson, VD på Knut Svenssons Rör.

Tillsammans med Jönköpings Energi har vi grävt en primärkulvert och byggt en ny undercentral till varje huskropp. De tidigare sekundärvärmekulvertarna och varmvattenkulvertarna är kapade och slopade. Vi har också bytt alla termostatventiler, cirka 1100 stycken, och injusterat dem samtidigt som lägenhetsinnehavarna har bott kvar. Visst har det varit vissa driftstopp, men det har flutit på bra.

Så istället för en gemensam UC är det nu 12 stycken som producerar varmvatten och värme, en för varje hus. För att skicka ut rätt värme i huset används en sofistikerad styrfunktion.

– Ja den kalibrerar efter en mängd data för att skicka ut rätt värme. Den mäter temperaturen både inne och ute och tar hänsyn till värmen som alla lägenhetsinnehavare ger ifrån sig. Men även insläpp från solen. Dessutom kompenseras övervärme i vissa lägenheter hänsyn tas till kommande väder.

1800 certifierade montörer – det här är Comfortkedjan