Kopiera länk

FöretagVärme & Energi

Nu styr varje boende själv sin energiåtgång

COMFORT SÖDERLUNDS RÖRAKTIEBOLAG – HSB UPPSALA. HSB Uppsala vände sig till Comfort-medlemmen Söderlunds Rör för att byta uppvärmningssystem i radhusen till en bostadsrättsförening i Storvreta. Lösningen gav lägre driftkostnader och de boende större kontroll över sin egen elförbrukning.

Bostadsrättsföreningen Vintergatan ligger vid Solstrålevägen i Storvreta. Den består av fyra punkthus med lägenheter samt 38 radhus. Fram till 2018 hade föreningen löst sin värmeförsörjning med hjälp av fjärrvärme som via en undercentral distribuerades vidare i ett internt kulvertsystem. I mars 2018 tog föreningen beslutet att byta system till radhusen. Genom sin förvaltare HSB Uppsala fick Söderlunds Rör uppdraget. Robert Alvén och Jörgen Svegårdh var de som drev projektet för Söderlunds räkning.

– Det gamla systemet var äldre. Pumparna började ge upp och kulverten i det interna systemet läckte. Istället för att föreningen skulle behöva investera stora summor för att fortsätta använda fjärrvärme, installerade vi 38 luft/vattenvärmepumpar – ett för varje radhus, berättar Jörgen Svegårdh som är projektledare på Söderlunds Rör.

Lösningen med luft/vattenvärmepumpar innebar flera fördelar för de boende och föreningen. Dels var den nya tekniken energisnålare och dels kunde de boende plötsligt själva styra sin egen förbrukningskostnad.

Tidigare fick föreningen en samlingsfaktura för hela området. I och med att varje pump har en separat elmätare går det att göra en undermätning så att varje hushåll betalar för den faktiska mängden el som de gör av med. Det är en stor fördel mot tidigare.

Läs mer om Comfortkedjan