Kopiera länk

Värme & Energi

Energiskolan: Så väljer du värmekälla

För villaägare är uppvärmning av huset och varmvatten en av de största utgifterna. Därför är valet av värmekälla en viktig fråga eftersom att det påverkar energikostnaden. Men vilket alternativ är bäst? Vi hjälper dig med hur du kan tänka när du ska välja värmekälla, både beroende på var i landet du bor och vad du har för fastighet.

Det är flera faktorer som påverkar vilken typ av uppvärmningssystem du bör välja, allt från hur många personer ni är i hushållet, till var i landet du bor. Men oavsett vilket värmesystem du väljer finns det pengar att spara.

Läs mer om våra värmepumpar

Fjärrvärme

Fjärrvärme produceras i en central anläggning och levereras till ditt hus via rör i marken. Det är driftsäkert och kräver väldigt lite underhåll. Det passar alla fastigheter i hela landet, men finns dock inte tillgängligt överallt. Installationskonstanden är låg medan de löpande kostnaderna är att likna med elavtal. Ett bättre kostnadseffektivt alternativ är istället en värmepump.

Värmepumpar – så fungerar de

Värmepump är för de flesta villaägare en enkel och billig lösning. Det är också en av de miljövänligaste värmelösningarna. Nästan hälften av alla villor i Sverige har idag någon form av värmepump. Genom att installera en värmepump minskar uppvärmningskostnaden med upp till 80 procent. Samtidigt minskar din belastning på miljön med mer än 80 procent. Om du väljer att köpa förnyelsebar energi minskar belastningen ännu mer.

Jordens förmåga att lagra värme är enorm och utger en nästintill outtömlig värmekälla. Med en värmepump tar du tillvara på energi från solen som lagrats i luft, mark, berg eller vatten. Värmepumpen hämtar upp värmen ur källan och använder den för att värma upp hus och varmvatten. Det är med andra ord gratis solenergi som utnyttjas och värmepumpen är på så sätt en förnybar energikälla.

Det finns dock många olika typer av värmepumpar att välja på och det kan vara svårt att veta vilken som är det bästa alternativet.

Bergvärmepump

Med en bergvärmepump hämtas värmen genom ett rör ur ett djupt hål som borras in i berget. Det är en långsiktig investering som minskar uppvärmningskostnaden med upp till 80 procent.

Passar dig som…

Bergvärmepumpen är ett bra alternativ för ett hushåll med flera personer som har ett vattenburet värmesystem och en hög eller medelhög energiförbrukning. Om du har en liten tomt är bergvärme ett bra val eftersom installationen har en liten påverkan på tomten. Bergvärme passar i nästan hela Sverige, med undantag för Öland och Gotland eftersom de båda öarna till stor del vilar på sedimentära bergarter. Lösningen fungerar inte om du har el-element.

Jordvärmepump

Liksom bergvärme hämtar en jordvärmepump värme ur marken, men kräver inte samma djup. Ingen borrning behövs eftersom en slang läggs ner på cirka en meters djup på tomten. Det gör att installationskostnaden för jordvärme är något lägre än för bergvärme.

Passar dig som…

Jordvärmepumpen passar dig som inte vill eller får borra i marken. Det är också ett alternativ för dig som har en tomt där berggrunden är för djup för att borra efter bergvärme. Du bör ha en större tomt för att få plats med den cirka 200 meter långa slangen. Eftersom det är värmen vid marken som utnyttjas behöver slangen ligga på ett frostfritt djup. Därför passar det här alternativet bra för hela landet förutom de nordligaste delarna.

Luft-vattenvärmepump

Med en luft-vattenvärmepump används energin från luften utomhus. Energin överförs till ett vattenburet system som värmer upp huset. Installationskostnaden är ganska hög för en luft-vattenvärmepump, men har samtidigt kort återbetalningstid. Du kan spara upp till 60 procent av husets värmebehov och pumpen producerar dessutom varmvatten.

Passar dig som…

En luft-vattenvärmepump passar överallt utom de mest nordliga delarna av landet, eftersom pumpen blir mindre effektiv när det är kallt ute. Det är ett bra alternativ om du inte vill eller får borra i marken.

Luft-luftvärmepump

En luft-luftvärmepump hämtar, precis som luft-vatten, också energi från utomhusluften och värmer upp inomhusluften. Skillnaden är att den inte har ett vattenburet system utan värmer upp luften direkt. Det är en relativt låg initial kostnad och minskar energibehovet med upp till 55 procent. Dessutom fungerar den här typen av värmepump som kylare under varma sommardagar.

Passar dig som…

Luft-luftvärmepumpen är ett bra alternativ för dig som bor i södra och mellersta Sverige. Det är också ett alternativ för södra och mellersta Norrland, även om effekten kan minska något under kalla vinterdagar. Din bostad bör inte ha för många rum och du bör ha möjlighet att komplettera med el-element eller braskamin.

Frånluftvärmepump

Frånluftsvärmepumpen hämtar värmen från ventilationsluften. Pumpen återvinner luften och leder den tillbaka till huset. En frånluftvärmepump är mycket billigare att installera än exempelvis bergvärme och ger värme, varmvatten och ventilation.

Passar dig som…

En frånluftvärmepump kan med fördel användas i landets norra delar eftersom pumpen inte påverkas av låga temperaturer utomhus. Den passar också dig som har ett mindre och lite nyare hus eftersom äldre hus inte alltid har ett passande ventilationssystem.

Här hittar du alla våra värmepumpar

Utvalda värmepumpar