Se ditt lokala utbud

Kopiera länk

FöretagVärme & Energi

Borrhål kyler idrottare

COMFORT THENANDERS RÖR – NORBERGS IDROTTSHALL. I en nybyggd idrottshall i Norberg används bergvärme och värmepumpar för kylning och uppvärmning. Comfort-medlemmen Thenanders Rör fick uppdraget av Fastec att göra VS-installationerna.

Mellan riksväg 68 och Norbergsån i kvarteret Kronan har Norberg kommun uppfört en ny idrottshall. Beslutet togs sommaren 2016. Ett år senare var bygget i full gång och våren 2018 stod hallen färdig att börja användas. På kommunens hemsida går det att läsa att hallen är 2026 kvadratmeter och har plats för 230 på läktaren och 450-500 stående. Till hallen hör också en fritidsgård, café, servering och kök. Uppvärmningen och kylningen sker med hjälp av bergvärme.

– Det finns ett tillskott av fjärrvärme men i huvudsak värms byggnaden av värmepumpar som använder sig av åtta borrhål eller energibrunnar på vardera 240 meter. På sommaren kyls luften inomhus med hjälp av frikyla, det vill säga det kalla vattnet från borrhålen. På vintern görs kylan om till värme i värmepumparna berättar Hans Lindvall, VD och projektledare på Thenanders Rör.

Som mest höll fyra personer från Thenanders Rör på med installationerna. Takhöjden på 12 meter ledde till att man beslutade värmestrips installerades i taket.

– I stora hallar är det svårt att få ner temperaturen fort. Golvvärme är ett trögt system och i en idrottshall är det mycket betong som värms upp. Det kan ta ett dygn innan det svalnar. Det gjorde att vi installerade värmestrips i taket, enligt handlingarna, för att snabbt kunna reglera temperaturen.

1800 certifierade montörer – det här är Comfortkedjan