Kopiera länk

PrivatTips & Råd

Så väljer du rätt avloppslösning

Nästan hälften av Sveriges 700 000 enskilda avlopp bedöms inte hålla måttet och ungefär 130 000 är direkt olagliga, enligt Havs- och vattenmyndigheten. – Skärpta regler innebär att allt fler privatpersoner måste göra något åt sina anläggningar, säger Mikael Mählqvist, styrelseordförande i Mählqvist Rör.

Enskilda avlopp bidrar till övergödning och syrebrist i bland annat hav och sjöar. Avloppsvatten innebär risker för både miljön och vattnet vi dricker och innehåller dessutom föroreningar som måste tas om hand om i en avloppsanläggning innan de når grundvatten eller vattendrag.

– Att så många avlopp är bristfälliga och inte lever upp till dagens lagkrav på rening betyder att det finns många som har eller kommer att få mer eller mindre kraftiga uppmaningar av kommunen att göra något åt sina anläggningar, säger Mikael Mähqvist.

Mählqvist Rör har arbetat med avloppsanläggningar sedan starten 1943 och är i dag en av de Comfort-medlemmar som är störst på enskilda avlopp. Företaget som har kontor i Vingåker, Katrineholm och Flen har närmare ett 40-tal anställda och en omsättning på uppemot 70 miljoner kronor.

– Vi har en lång erfarenhet på området och har gjort alla typer av anläggningar vilket också gör att vi får många förfrågningar som i sin tur leder till mer jobb. Vi kan markförhållandena på de här orterna och vet vad man som villaägare ska tänka på, säger Mikael Mählqvist, som också är platschef i Vingåker.

Kommunen har tillsynsansvar men kraven på enskilda avlopp kan variera mycket. Ju mer sjönära fastigheten är belägen desto tätare är det generellt mellan kontrollerna.

– Om ett avlopp är bristfälligt eller inte uppfyller lagkraven är du skyldig att åtgärda det, säger Mikael Mählqvist.

Mählqvist Rör gör hembesök hos kunden och tar fram ett lämpligt förslag och skickar en offert. När kunden har accepterat förslaget skickar de in ansökningshandlingar till kommunen som i sin tur kan komma med eventuella invändningar.

– Kommunen kommer inte med några rekommendationer utan det är upp till oss att klura ut vad som passar bäst. Det är viktigt att tekniken du väljer ska vara lämplig för platsen, uppfylla kraven samt överensstämma med dina egna önskemål. En lösning som fungerar på ett ställe passar inte nödvändigtvis på ett annat, säger Mikael Mählqvist.

Exempel på lösningar:

  • Infiltrationsanläggning – en robust lösning som kräver jämförelsevis lite skötsel. Förutsätter att det finns rätt sorts jord i marken.
  • Slamavskiljare – vanligen en så kallad trekammarbrunn. Hejdar avloppsvattnet och det fasta avfallet sjunker till botten.
  • Torrtoalett/Vakuumtoalett/urinsorterande vattentoalett.
  • Minireningsverk – kombinerar ofta olika reningstekniker.

För en fastighetsägare är ekonomi och tidsåtgång för att sköta systemet viktiga faktorer när man ska välja en lösning.

– Fundera på om du har möjlighet att gå ihop med grannar och bygga en gemensam avloppsanläggning. En annan trend som vi ser är att man kopplar upp sig på det kommunala VA-nätet, säger Mikael Mählqvist.

Dags att renovera om badrummet? Comfort erbjuder unika paketlösningar – och finns i hela landet!

4 saker att tänka på när du ska välja en avloppslösning

  • Hör med dina grannar vad de har för lösningar och hur de funkar.
  • Ta in offerter för olika lösningar från flera företag.
  • Fundera på vad som är bäst för dig.
  • Välj en aktör med goda referenser för den här typen av jobb.

Utvalda produkter