Kopiera länk

FöretagProjekt

Nybyggnad av flerbostadshus i Ljungby

Kv Nålen

Projektnummer: 1329090

Nybyggnation av flerbostadshus under SABOs ramavtal gällande kombohus.

VS-entreprenör var Ohlssons Rör i Ljungby AB som ingår i comfortkedjan