Kopiera länk

Tjänster

Pumpanläggningar

Vattenhuset samarbetar med marknadens ledande leverantörer inom pumpanläggningar och erbjuder följande varumärken.

Grundfos SQ 3"

vattenhuset grundfos-sq-basispaket.jpg

Dränkbara pumpar erbjudet ett brett kapacitetsområde, vilket gör det lätt att hitta en modell som passar just dinabehov.

Dränkbar, flerstegs, tretumspump för vatten- försörjning till hushåll, vätsketransport i tankar, konstbevattning och miljöåtgärder. SQ är en kompakt, 3" flerstegs centrifugalpump som kan installeras i ett borrhål som inte är större än själva pumpen Pumpen har mjukstart och skydd mot torrkörning, up-thrust, över- och underspänning, överbelastning och överhettning Pumpen har flytande pumphjul, med enskilda kol/keramik-lager för varje hjul. Denna en-fas motor har permanentmagneter för att säkerställa optimal verkningsgrad inom ett brett belastningsområde. Motorn är utrustad med ett utbytbart anslutningsdon

Debe Subdrive Smart

vattenhuset debe.jpg

Debe Subdrive Smart är en modern och värdefull pumpanläggning. En och samma pump täcker borrdjup mellan20-150 m.

Enkel installation. ”Plug And Play” 1-fas 230V. Konstant tryck ur vattenkranarna. Svensktillverkad pump med 5 års garanti. Dricksvattengodkänd kabel. Minimalt installationsutrymme, 8 liters kärl. Fullständigt elektroniskt skydd av din anläggning. En pump för alla djup. Testad och godkänd av Franklin Electric.

Gårdspumpen

Den klassiska gårdspumpen nr. 12 har tillverkats sedan 1917 av M Lundgrens Gjuteri AB i Halmstad, och var en av gjuteriets allra första produkter.

Varje pump tillverkas på i princip samma sätt i dag. gjuteritekniken har förbättrats under åren, men fortfarande handmålas dekoren på varje pump. Många fritidshusägares enda möjlighet att få tillgång till friskt vatten är att installera gårdspump nr. 12. Saknas dessutom ström i fritidshuset finns inget bättre alternativ för vattenförsörjningen.

Gårdspump nr. 12 kan användas till ett djup av ca. 7 meter. Cylindern är placerad 1,2 meter under fotplattan, vilket som regel räcker för att cylindern inte ska frysa vintertid. På beställning kan cylindern monteras på upp till 2 meters djup. Cylindern har en rörgänga DN 40 undertill där galvaniserade rör med samma dimension kan skarvas i för att sugledningen ska nå erfoderligt djup. På beställning kan 12:an levereras med stigrör i dimension DN 32.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller vill få en offert.