Kopiera länk

Pelletsbrännare

Sätt in en pelettsbrännare i din befintliga panna eller i en ny pelettspanna. Att elda med peletts är ett miljövänligt alternativ med mindre investeringskostnad än till exempel bergvärme.

Har du tillgång till ved är en vedpanna med keramisk förbränning och ackumulatortankar ett miljövänligt alternativ och solfångare är ytterligare ett alternativ eller ett komplement.